Bli en del av Create!

Create tar imot søkere fra hele landet. I 2019 tar vi opp elever både til VG1 og VG2. Det gjør ingen ting at du har søkt andre skoler allerede. Du bestemmer selv hvilken skole du vil gå på etter at du har fått tilbud om skoleplass. Søknadsfrist er 20. juni! Opptaket starter 1. juli. Det koster 15.000 kr per skoleår å gå på CREATE.

(success)
(success)

Velg prioritering av linjer

Hvis du har valgt musikk, hva er ditt hovedinstrument?

Du kan også velge låtskriving, sang eller produksjon

(success)

Last opp karakterkort

Last opp karakterene du fikk til jul. Vitnemål ettersendes i forbindelse med endelig inntak.

Last opp karakterkort

Frivillig opptaksprøve

Vår praktiske opptaksprøve er frivillig og kan gi ekstrapoeng. For mer informasjon se inntaksreglement