Hva er Create?

alt for img
Vi skapte Create fordi vi tror på kombinasjonen av kreativitet og læring. Vi ønsker at flere ungdommer i større grad skal få mulighet til å bruke sine skapende evner på skolen — både for å utvikle sine kreative talenter, og for å bli et helere menneske. Vi tror at kreativitet og trivsel har en positiv innvirkning på arbeidet med andre fag, dette underbygges av stadig mer forskning.

Create tilbyr musikk, dans og drama. Vi dykker inn i historien om musikken, dansen og teaterets utvikling. I tillegg ønsker vi å fordype oss i dagens ungdomskultur. Derfor åpner vi for arbeid med låtskriving og musikkproduksjon, musikaler og filmproduksjon. Create vil samarbeide om kompetanseutveksling med LIMPI og Den norske filmskolen.

På Create er vi opptatt av å se på hvordan man kan livnære seg innenfor musikk, dans, teater og film. Vi introduserer vårt eget profilfag Kulturentrprenørskap og den kreative næringen. Her ser vi på de hvilke muligheter som finnes for skapende unge mennesker i dagens samfunn. Hvordan kan jeg bruke mine kreative evner til å skape verdier i samfunnet, og hva kjennetegner de som lykkes i den bransjen jeg kunne tenke meg å jobbe i? Også om du skulle velge å jobbe med noe helt annet i fremtiden, så er vår visjon å gi deg et best mulig lærings- og utviklingsmiljø på Create, og evne til å tenke utenfor boksen, se etter muligheter, og bli en positiv lagspiller med kreativ kraft. Velkommen til CREATE!

CREATE - Lillehammer kreative videregående skole er godkjent etter Friskoleloven.

CREATE - Skoleåret 2024/2025